• Зохион байгуулалт

    Орчин үеийн өндөр зэрэглэлийн орон сууцны цогцолбор, ХУД-ийн 15-р хороо, “Жапан таун” хотхоны зүүн талд, "Орчлон " ОУДС-ийн замын урд сүндэрлэн босож байна.
62.5 m2

Block 101, 102

3 өрөө

Унталгын өрөө 2, ариун цэврийн өрөө 1, агуулах өрөө 1, тагттай, зочины өрөө, гал тогоо үргэлж, бүх цонх урд зүгрүү харсан.

74.80 m2

Block 103, 104, 105, 106

3 өрөө

Унталгын өрөө 2, ариун цэврийн өрөө 1, агуулах өрөө 1, тагттай, зочины өрөө, гал тогоо үргэлж, аль барилгад худалдан авахаас хамаарч цонхны байрлал баруун, эсвэл зүүн зүгрүү харна..

78.12 m2

Block 101, 102

3 өрөө

Унталгын өрөө 2, ариун цэврийн өрөө 2, тагттай , зочины өрөө, гал тогоо үргэлж, цонхны байрлал урд болон хойд зүгрүү нэвт харна.

101.32 m2

Block 101, 102

4 өрөө

Унталгын өрөө 2, ариун цэврийн өрөө 2, агуулах өрөө 1, зочины өрөө, гал тогоо тусдаа, тагттай, цонхны байрлал урагшаа , хойшоо нэвт харна.

110.56 m2

Block 103, 104, 105, 106

4 өрөө

Унталгын өрөө 3 /сонголтоор 1 унталгын өрөөг ажлын өрөө болгох боломжтой/ ариун цэврийн өрөө 2, зочины өрөө, гал тогоо үргэлж, хувцасны өрөө 1, агуулах өрөө 1, тагттай, цонхны байрлал баруун болон зүүн зүгрүү нэвт харна.

123.1 m2

Block 101, 102

5 өрөө

Унталгын өрөө 3, ариун цэврийн өрөө 3, зочны өрөө, гал тогоо тусдаа, хувцасны өрөө 1, агуулах өрөө 1, тагттай, цонхны байрлал урагшаа болон хойд зүгрүү нэвт харна.

122.65 m2

Block 101, 102

5 өрөө

Унталгын өрөө 3, ариун цэврийн өрөө 3, зочны өрөө, гал тогоо тусдаа, хувцасны өрөө 1, агуулах өрөө 1, тагттай, цонхны байрлал урагшаа болон хойд зүгрүү нэвт харна.

123.5 m2

Block 107

5 өрөө

Унталгын өрөө 3, ариун цэврийн өрөө 3, зочны өрөө, гал тогоо тусдаа, хувцасны өрөө 1, агуулах өрөө 1, тагттай, цонхны байрлал урагшаа болон хойд зүгрүү нэвт харна.